Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Juttatások

Az egészségpénztári szolgáltatások igénybevételekor a befizetés típusától függően különböző adó- és társadalombiztosítási járulékkedvezmények illetik meg mind a munkáltatót (adományozót), mind a munkavállalót.

A következő részben összefoglaltuk azokat az ismérveket, amelyek az egyes kedvezményekre vonatkoznak.

Munkáltatói hozzájárulás

 

Az 1995. évi CXVII. törvény 70.§. 1) bekezdése alapján a 2018. január 1-től a munkáltató egyéb meghatározott juttatás keretében korlátozás nélkül biztosíthatja a dolgozói részére az egészségpénztári hozzájárulást, melyet 1,18-es szorzó alkalmazásával 15%-os SZJA és 19,5%-os EHO fizetési kötelezettség terhel.
A munkáltató köteles minden, 6 hónapnál régebb óta foglalkoztatott, a pénztárba belépett munkavállalója részére megfizetni a tagdíjat. A hozzájárulás mértékének minden munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy bruttó munkabérével azonos százalékúnak kell lennie, a munkavállalók között differenciálni nem lehet.

Az egészségpénztári hozzájárulás kedvező munkáltatói juttatás, mind a munkáltató mind a munkavállaló számára.

Támogatói adomány
A munkáltató pénzbeli adománnyal is növelheti a munkavállalók egyéni számláján lévő összeget. Az adomány útján a munkáltató munkavállalói javára különböző mértékű összegeket fizethet be a Pénztárba, és eldöntheti, hogy a Pénztár Alapszabályában meghatározott tagsági körök közül (például nyugdíjkorhatárt 10 éven belül betöltő tagok; munkavállalónál azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok; azonos foglalkozású, munkakörű, szakképzettségű tagok; stb.) mely tagsági körbe (illetőleg körökbe) tartozó munkavállalói számára kívánja ezt juttatni.

A munkavállaló esetében egyéb jövedelemnek számít, mely után 15% adó és 19,5% EHO fizetési kötelezettség jelentkezik. A befizetett adomány egyéni befizetésként jelentkezik a tag egészségpénztári számláján ezért annak összege után 20% adókedvezmény vehető igénybe.