Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Szabályzatok

Tájékoztató az egészségpénztárakat érintő jogszabályi rendelkezésekről

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni, hogy az egészségpénztárak működését, a tagok által igénybe vehető szolgáltatások körét és felhasználási módját érintő jelenleg érvényben lévő jogszabályok és törvényi rendelkezések milyen kedvező lehetőségeket kínálnak a tagdíjak felhasználásával kapcsolatban:

Adókedvezmények

A tagdíjbefizetések esetén: 

Munkáltatói hozzájárulás

Az 1995. évi CXVII. törvény 70.§. 1) bekezdése alapján a 2018. január 1-től a munkáltató egyéb meghatározott juttatás keretében korlátozás nélkül biztosíthatja a dolgozói részére az egészségpénztári hozzájárulást, melyet 1,18-es szorzó alkalmazásával 15%-os SZJA és 19,5%-os EHO fizetési kötelezettség terhel.

A munkáltató köteles minden, 6 hónapnál régebb óta foglalkoztatott, a pénztárba belépett munkavállalója részére megfizetni a tagdíjat. A hozzájárulás mértékének minden munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy bruttó munkabérével azonos százalékúnak kell lennie, a munkavállalók között differenciálni nem lehet.

 Az egészségpénztári hozzájárulás kedvező munkáltatói juttatás, mind a munkáltató mind a munkavállaló számára.

Támogatói adomány

A munkáltató pénzbeli adománnyal is növelheti a munkavállalók egyéni számláján lévő összeget. Az adomány útján a munkáltató munkavállalói javára különböző mértékű összegeket fizethet be a Pénztárba, és eldöntheti, hogy a Pénztár Alapszabályában meghatározott tagsági körök közül (például nyugdíjkorhatárt 10 éven belül betöltő tagok; munkavállalónál azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok; azonos foglalkozású, munkakörű, szakképzettségű tagok; stb.) mely tagsági körbe (illetőleg körökbe) tartozó munkavállalói számára kívánja ezt juttatni.

A munkavállaló esetében egyéb jövedelemnek számít, mely után 15% adó és 19,5% EHO fizetési kötelezettség jelentkezik. A befizetett adomány egyéni befizetésként jelentkezik a tag egészségpénztári számláján, ezért annak összege után 20% adókedvezmény vehető igénybe.

2017. évre vonatkozóan:

  • a minimálbér 30 %-áig adot juttatás, az adott juttatás évi maximum 200.000 Ft összeghatárig
  • egyéni befizetés 20%-a a pénztártag egyéni pénztárszámláját gyarapítja
  • Egészségpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes önsegélyező pénztári - együttes egyéni befizetés esetén a maximálisan visszaigényelhető összeg évi 150.000 Ft. A Pénztártag rendelkezik, hogy mely pénztárszámlára kéri a visszatérítést. 

2018. évre vonatkozóan:

  • a minimálbér 30 %-áig adot juttatás, az adott juttatás évi maximum 200.000 Ft összeghatárig
  • egyéni befizetés 20%-a a pénztártag egyéni pénztárszámláját gyarapítja
  • egészségpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes önsegélyező pénztári - együttes egyéni maximum 750.000 Ft-os befizetés esetén a maximálisan visszaigényelhető összeg évi 150.000 Ft, amelyről a Pénztártag rendelkezik, hogy mely pénztárszámlára kéri a visszatérítést. 

További adókedvezményi formák

Személyes egészségterv alapján igénybevett prevenciós szolgáltatások igénybevétele (FIGYELEM: tehát nem befizetés, hanem költés!) után, a szolgáltatás összegének 10%-a a személyi jövedelemadóból visszaigényelhető (a prevenciós szolgáltatások listája a mellékelt táblázatban található).

Egyéni egészségszámlán minimum 2 évre lekötött összegek után 10% az adóból visszaigényelhető (FIGYELEM: A lekötést a tag 2 éven belül történő megszakítása esetén az igénybevett adókedvezményt + 20 %-kal együtt fizetendő vissza).

A fenti adókedvezményi formák nem növelik a maximálisan igénybe vehető összeget!

Igénybe vehető szolgáltatások

Az igénybe vehető szolgáltatásokról részletesen "Elszámolható szolgáltatások" menüpontból, illetve a Szolgáltatási Szabályzatból tájékozódhat.

Orvosi javaslat

Bizonyos szolgáltatások elszámolásához orvosi javaslat szükséges. A javaslatot aláírhatja a háziorvos, vagy üzemorvos. A nyomtatványt egy alkalommal szükséges a Pénztárba beküldeni, és visszavonásig érvényes. Javasoljuk Önnek valamint kedvezményezettjeinek a "Nyomtatványok" menüpontban található Orvosi Javaslat mintával felkeresni a munkahelyi üzemorvost, vagy a háziorvost, illetékes szakorvost, optometristát), és a kitöltött, aláírt példányt eljuttatni a Pénztár címére.

Egyebek

2004. január 1-től a tag halála esetére kedvezményezett(ek)et nevezhet meg. (Ez nem azonos a belépési nyilatkozaton, a számla használatára vonatkozó kedvezményezetti rendelkezéssel, külön kell róla nyilatkozni). Ebben az esetben az egyéni számlán lévő összeg nem képezi a hagyaték tárgyát, illetékfizetési kötelezettség nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az érintett jogszabályok teljes terjedelmükben, egységes szerkezetben honlapunkról innen letölthetőek.

Letölthető szabályzatok
MEP Szolgáltatási szabályzat 2019.03.31.
MEP Szolgáltatási szabályzat 2019.03.31. változások megjelölésével
MEP Alapszabály 2019.03.31.
MEP Alapszabály 2019.03.31. változások megjelölésével
MEP Szolgáltatási szabályzat 2019.01.01.
MEP Szolgáltatási szabályzat 2019.01.01. változások megjelölésével
MEP Szolgáltatási szabályzat 2018.04.01.
MEP Szolgáltatási szabályzat 2018.04.01. változások megjelölésével
MEP Panaszkezelési szabályzat 2017.09.10.
MEP Kártyaszabályzat 2017.01.16.
MEP Elszám. és Egészségszámla kez. szab. 2018.01.01.
MEP Alapszabály 2019.01.01.
MEP Alapszabály 2019.01.01. változások megjelölésével
MEP Alapszabály 2018.04.01.
MEP Alapszabály 2018.04.01. változások megjelölésével
Szabályzat Medicina Assistance kártyával igénybevehető szolgáltatáshoz
Medicina EÖP Adatkezelési tájékoztató 2018

Medicina EÖP Befektetesi Politika tartalmi kivonat