Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Közgyűlési meghívó - 2019.03.25.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

 

időpontja:

2019. március 25. 10:00

helyszíne:

1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. Határozati javaslatok a Küldöttközgyűlés részére a PRÉMIUM Egészségpénztárba történő beolvadásra tekintettel.
 • az Átalakulási Terv elfogadása;
 • a Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
 • a befogadó PRÉMIUM Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
 • a jogutód PRÉMIUM Egészségpénztár egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
 • a jogutód PRÉMIUM Egészségpénztár Alapszabályának és szabályzatainak elfogadása;
 • az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése;
 1. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

2019. március 18. 12:00 órától a közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2019. március 7.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa

 

Fontos tájékoztató - 2019.04.1

 

2019. ÁPRILIS 1-TŐL A MEDICINA BEOLVAD A PRÉMIUMBA!

A pénztárak Küldöttközgyűléseinek 2019. február 18-án és 21-én meghozott döntése értelmében megkezdődött a MEDICINA Egészség- és Önsegélyező Pénztár beolvadásának folyamata a PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztárba. A két pénztár Küldöttközgyűlései a beolvadásról szóló végleges döntésüket a 2019. márciusában megtartásra kerülő üléseiken hozzák meg.

Amennyiben a szükséges döntések megszületnek, úgy a MEDICINA pénztártagok tagsága 2019. április 1-jét követően automatikusan a PRÉMIUM-nál folytatódik, Önnek ezzel kapcsolatban teendője nincs. A beolvadás folyamatáról és az emiatt bekövetkező esetleges változásokról elektronikus hírlevélben, illetve a pénztárak honlapján adunk majd részletes tájékoztatást. Kérjük, mindenképpen kísérje figyelemmel híreinket.

Itt tekinthetik meg a Prémium Egészségpénztár tájékoztatóját!

MIÉRT LESZ JÓ A PRÉMIUMMAL?

A PRÉMIUM Egészségpénztár jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő egészségpénztára hazánknak. Taglétszáma meghaladja a 230 000 főt, a kezelt vagyon pedig a 8,5 milliárd forintot. Mindez nem véletlen.

1. SEGÍTSÉGET NYÚJT A BAJBAN
Védőháló szolgáltatáscsomagja minden tagját védi négyfajta egészségbiztosítással. Így segítséget kaphat akkor, ha tényleg nagy a baj. Tartalma:

• Kritikus betegségekre szóló biztosítás: 23 fajta kritikus betegsége esetén (rák, infarktus) fedezi az egészségügyi kezelés költségét 1 millió Ft keretösszeg erejéig.
• Várólista biztosítás: 10 munkanapon belül biztosítja CT, MRI vizsgálatok megszervezését, és ezek költségét évi 300 ezer Ft-ig átvállalja.
• Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatokra vonatkozó biztosítás: 10 munkanapon belül biztosítja a kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok (labor, röntgen, ultrahang, stb.) megszervezését és ezek költségét évi 25 ezer Ft-ig átvállalja.
• Egynapos sebészeti ellátásra szóló biztosítás: évi 300 ezer Ft keretösszeg erejéig végeztethetőek el műtétek (pl.: nőgyógyászati műtétek, epekőműtét) magánellátásban, orvosilag indokolt esetben. A szolgáltatáscsomag díja havi 85 Ft, amit negyedévente von le a pénztár a tagok számlájáról (255 Ft).

2. NEM CSAK EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSAIT CSÖKKENTHETI
Így egyszerűbben kihasználhatja az adókedvezményt!

A PRÉMIUM Családi Kasszával a gyermekek iskoláztatási kiadásai (tankönyv, taneszköz, gyerekruházat), tandíja, kollégiumi elhelyezésének díja, sőt, a lakáshitel törlesztő részlete, vagy az idősgondozás költsége is elszámolható az egészségszámla terhére. Ezek mellett szülés, örökbefogadás esetén egyszeri kifizetés igényelhető, de használható jövedelem kiegészítésre is CSED, GYED, GYES, GYET ideje alatt.

3. EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN INTÉZHETI EL ÜGYEIT
Hiszen a pénztár célja, hogy ne terheljék Önt felesleges ügyintézéssel!

3 munkanapon belüli számlakifizetés
A tagok által elszámolásra beküldött számlákat a beérkezésüktől számított 3 munkanapon belül feldolgozzák és utalják a tagok által megadott bankszámlaszámra. Ellenkező esetben a pénztártagok a banki kamat kétszeresét kérhetik a késedelmes napokra (A Garanciavállalási szabályzatban leírtak szerint! Kivétel ez alól a november, december és január hónapok, melyek esetében megnő a számlák feldolgozási ideje.).

Részletkifizetés akkor, ha nincs elég fedezet az egészségszámláján
Abban az esetben, ha a számla összege meghaladja az egyenleget, a PRÉMIUM részkifizetést teljesít az aktuális egyenleg erejéig. Ezt követően az egyéni számlára érkező befizetések ütemében történik a további részletek utalása, mindaddig, míg a számla teljes kiegyenlítése meg nem történik.

Befizetések könyvelése 1 munkanapon belül
Pénztár számlájára beérkezett befizetések – amennyiben valamennyi, a könyveléshez szükséges adat rendelkezésre áll – 1 munkanapon belül jóváírásra kerülnek a pénztártag egészségszámláján.

Kényelmi szolgáltatások hosszú sora
bankkártyás befizetés, chat, mobil applikáció, internetes egyenlegellenőrzés
A pénztárak közül elsőként számos olyan kényelmi szolgáltatás érhető el a PRÉMIUM-nál, amelyek megkönnyítik a befizetést, az egyenlegfigyelést vagy az ügyintézést. Ilyen kényelmi szolgáltatás a bankkártyás fizetési lehetőség, mobil applikáció segítségével a folyamatos egyenlegfigyelés, vagy a chat ablak, ha azonnali válaszra van szüksége.

Természetesen egyenlegellenőrzésre a PRÉMIUM internetes Ügyfélportálján is lehetősége lesz, amelyet a MEDICINA pénztártagok – a néhány perces regisztrációt követően – április 1-jétől már használhatnak, ahol a pénztár plusz szolgáltatásaira is regisztrálhatnak vagy módosíthatják elérhetőségeiket és egyéb személyes adatukat, bejelenthetik szolgáltatásra jogosult hozzátartozóikat, megtekinthetik és letölthetik az elektronikus dokumentumaikat is. A tájékoztatás nem teljes körű, a jelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatásul, a figyelem felhívására szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a PRÉMIUM Egészségpénztár felelősséget nem vállal. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó aktuális feltételrendszert és a részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza, amely megtekinthető a premiumegeszsegpenztar.hu oldalon vagy ügyfélszolgálati irodánkban.

 

Közgyűlési meghívó - 2019.03.11.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja:

2019. március 11. 10:00

helyszíne:

1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. 2018. éves beszámoló elfogadása
 2. Könyvvizsgáló választás
  1. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

2019. március 5. 12:00 órától a közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2019. február 22.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

Közgyűlési meghívó - 2019.február 21.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2019. február 21. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat más Pénztárba történő beolvadásra
  • átalakulási, beolvadási szándéknyilatkozat;
  • a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának és a két pénztár egyesülése fordulónapjának meghatározása;
  • a tervezett egyesülés pénzügyi számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása;
  • a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalási időpontjának meghatározása;
 2. Az Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat módosítása, tekintettel a Medicina Assistance Alap, a Medicina Assistance Kártya és a Kegyeleti Alap, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások megszüntetésére
 3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2019. február 5.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

 

MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ADÓZÁSRÓL

 

 

MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ADÓZÁSRÓL

 

2018. november 13-án elfogadásra került, a pénztárakat is érintő, 2019. évre vonatkozó adótörvény. Tájékoztatónkban a legaktuálisabb információkat foglaljuk össze az elfogadott jogszabályok tükrében.

Jelentősen szűkül a munkáltató által kedvezményesen adható juttatások köre a béren felüli juttatásokra, a Cafetéria elemekre vonatkozó szabályozás változása miatt. A kedvező juttatási formák a megszűnő juttatások helyett továbbra is választhatóak:

$1      Munkáltatói hozzájárulás

$1      Célzott pénztári szolgáltatás

$1      Adomány

A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

$1      jövedelemnek minősül és bérként adózik, amely után

$1·         munkáltató adó és közterhe 21%

$1·         pénztártag munkavállaló adó és közterhe 33,5%

$1      FONTOS! Jár utána a 20%, évente akár 150.000 Ft adókedvezmény

$1      nyugdíjalapba beleszámít

2019. évben továbbra is közös célunk az egészségpénztár hozzájárulás megtartása hiszen ezzel a béren felül olyan többletjuttatás adható dolgozók számára, mely ösztönzi az öngondoskodást, mindezt úgy, hogy a nyugdíjalapba beleszámít és így befolyásolja a jövőben nyugdíj összegét is.

A munkáltatói hozzájárulások 2019. évi meghatározásához, tervezéséhez az alábbi számításokkal mutatjuk be az adóváltozások hatásait , amennyiben a munkáltatók:

$1a)    nem változtatnak az idei juttatás rendszerén, összegén,

$1b)    szeretnék továbbra is a dolgozói juttatásban a nettó összeget megtartani, valamint

$1c)     továbbra is az idei költséget szánják a támogatásra, ez esetben mekkora összeghez jut a dolgozó:

 Megnevezés

 

a)

b)

c)

Juttatás 2018. évi adózása

(bázis adat)

2018 évi juttatási összeg 2019. évi adózása

2018. évi juttatási összeg megtartása bruttósítással 2019. évben

2018. évi juttatás munkáltatói összköltségének megtartása 2019. évben

adókedvez-ménnyel

adókedvez-mény nélkül

Munkáltatói hozzájárulás bruttó összege

5 000

5 000

6 266

7 519

5 815

Munkáltató költsége járulékokkal (+21%)

7 036

6 050

7 582

9 098

7 036

Dolgozót terhelő közterhek (-33,5%)

0

1 675

2 099

2 519

1 948

Nettó juttatás (pénztárba átutalt összeg)

5 000

3 325

4 167

5 000

3 867

20%-os adókedvezmény összege

0

665

833

0

773

Munkavállaló teljes nettó jövedelme

5 000

3 990

5 000

5 000

4 640

Munkavállaló jövedelemváltozása %-ban

 

-20,2%

0,0%

0,0%

-7,2%

Munkáltató összeköltség változása %-ban

 

-14,0%

7,8%

29,3%

0,0%

 

FONTOS! 2019. évben csupán 7,8%-os többletköltség mellett biztosítható a 2018. évben adott pénztári nettó juttatás adókedvezmény figyelembevételével

 

CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁSRÓL

A célzott szolgáltatás egy új egy új juttatási forma, amelyet pénztárunknál 2019. január 1-től adhatja a munkavállaló. A konstrukció lényege, hogy a Munkáltató szerződést köt a Pénztárral támogatásra, így a Pénztártag részére befizetett összegek NEM a tag egyéni számlájára kerülnek, hanem azt a Pénztár a tag részére megnyitott egy elkülönített szolgáltatási számlán kezeli. Ebből az összegből csak a Munkáltató által meghatározott tagok költhetnek a Munkáltató által meghatározott szolgáltatásokra. Az igénybe vehető szolgáltatások a szolgáltatási szabályzat szerint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári szolgáltatások mindegyikére vonatkozik.

Eltérő szabályok vonatkoznak a célzott szolgáltatásokra:

$1a)    az egészségpénztári kiegészítő egészségbiztosítási célzott szolgáltatásként befizetett összeg

$1      az SZJA törvény 70. § (3a) bekezdése értelmében a munkáltatói tag által célzott szolgáltatásra befizetett összeg egyes meghatározott juttatásnak minősül ,

$1      a kifizető(munkáltató , támogató) a juttatás értéke 1,18-szorosa összegének 15%-a, mint SZJA, illetve 19,5%-a, mint EHO, így az összes adóteher 40,71% (1,18 x 0,15 + 1,18 x 0,195)megfizetésére köteles,

$1      a tagoknak a befizetéskor nem keletkezik semmilyen kötelezettsége,

$1      a tagok adómentesen igénybe vehetik.

$1b)    az önsegélyező szolgáltatásra célzott szolgáltatásként befizetett összeg

$1      után a befizetéskor sem a befizetőnek, sem a tagoknak nem keletkezik adókötelezettsége,

$1      szolgáltatás igénybevételekor a pénztártagnaka szolgáltatás értékének megfelelő egyéb jövedelme keletkezik,

$1      adóelőleget nem kell fizetni, a 15 % Szja-t és a 19,5 % Szochó a jövedelem 84 %-a után a pénztártagnak az adóbevallásra előírt határidőig kell megfizetnie ,

$1      egyéni adókedvezmény nem vehető utána igénybe.

 

Pénztári szolgáltatások tagi igénybevétele

$1      Az egyéni számláról igénybe vehető szolgáltatások feltételei nem változnak.

$1      Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásainak igénybevétele célzott szolgáltatás keretében továbbra is adómentes a tagnál.

$1      A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokra felhasznált célzott szolgáltatás után azonban a tagot adókötelezettség terheli.

 

Tovább a célzott szolgáltatás bővebb tájékoztatójára

 

AZ ADOMÁNYRÓL

$1      a tag egyéni számláján jóváírt adomány a munkáltatói hozzájárulással azonos módon adózik : átutaláskor a munkáltatót 21% közteher, a munkavállaló pénztártagok 33,5% levonás terheli

$1      ugyanakkor a pénztártag számlájára beérkezett nettó adomány a pénztári befizetések kedvezményének alapjának számít, ezért az SZJA törvény 44/A §-a alapján, az ott szabályozott mértékben és módon a tag az éves személyi jövedelemadójából, 20%-ot visszaigényelhet (jelenleg 2019-ban maximum 750.000 Ft adomány után lehet évente 150 ezer Ft személyi jövedelemadót visszaigényelni, mint az egyéni befizetésnél)

 

Hogyan adható a pénztáron keresztül a munkavállaló Pénztártagnak adomány

$1       a pénztári törvény szerint bárki adhat adományt, támogatást a pénztárnak, így a munkáltató vállalat is

$1       az adománylevélben lehet meghatározni, milyen célra adja az adományozó (a Pénztár Alapszabálya IX.2. pontjában meghatározott tagsági kör részére) az adományt

$1       ha nem határozza meg a célt az adományozó, akkor a pénztár köteles az összeget a likviditási alapjába helyezni, ezért érdemes erre figyelmet fordítani

$1       a támogatás adható a pénztár működési alapjába is, de adható megjelölt személyeknek/tagoknak

$1       jogszabály írja elő, hogy ha a támogató nem rendelkezik külön a működési alapba helyezendő legalább 3%-nyi összegről, akkor a Pénztár Alapszabályában meghatározhatja, hogy a támogató által nyújtott teljes adomány összegének a 3%-át jogosult a működési alapja bevételeként jóváírni

$1       az adomány adható alkalomszerűen, vagy rendszeresen is

$1       az Öpt szerint az adomány a tagság egésze vagy az Alapszabályban meghatározott körökbe tartozó személyek részére adható

$1       az adomány összegére vonatkozóan nincs előírás, akár személyenként is változhat

 

JUTTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2019.

 

Jogcím

Bér

Béren kívüli juttatás,

SZÉP kártya

(34,50%)

Egészség-pénztári hozzá-járulás, Adomány

Célzott szolgál-tatás

Adomány önkéntes pénztárba

1.

Juttatás bruttó összege

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2.

Munkáltató közterhe

21,00%

34,50%

21,00%

40,71%

21,00%

3.

Összes munkáltatói teher (1+2)

121,00%

134,50%

121,00%

140,71%

121,00%

4.

Dolgozót terhelő közteher

33,50%

0,00%

33,50%

0,00%

33,50%

5.

Pénztári befizetés összege

0,00%

0,00%

66,50%

100,00%

66,50%

5.

Dolgozót terhető pénztári levonás

0,00%

0,00%

6,00%

6,00%

3,00%

6.

Juttatás adókedvezménye *

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

20,00%

7.

Nettó jövedelem (1 vagy 5 sor-4-5+6)

66,50%

100,00%

73,80%

94,00%

76,80%

8.

Jövedelem hatékonysága (7:3)

54,96%

74,35%

60,99%

66,80%

63,47%

 

Hatékonysági sorrend

5

1

4

2

3

* Adó visszatérítés a tagnak: 5 sor x 20%, de max. 150.000 Ft/év

 

A fenti táblázat adatai jól szemléltetik, hogy

$1      a 20%-os adókedvezmény munkáltatói hozzájárulásra történő alkalmazása mérsékli az adóteher növekedésének hatását, így azonos költségből bérként a költség 55%-a, munkáltatói hozzájárulásként, adományként 61%-a adható nettó jövedelemként,

$1      a célzott szolgáltatások keretében nyújtott juttatások még előnyösebbek, mert az összes költség 67%-a jelentkezik nettó jövedelemként a tagnál. ek

Amennyiben eddig juttatásként adta az egészségpénztári szolgáltatást, akkor nem kell erről lemondani, hiszen az adóváltozások csupán közteher növekedéseket okoznak. Továbbra is lehetőség van az öngondoskodás fontosságának hangsúlyozására, melynek egyik legnépszerűbb formája az egészségpénztár.

A Munkáltató és munkavállalóik közös célja lehet jövőre is az egészségmegőrzés és egészségvédelem, mely mindkét fél számára kiemelten fontos és kedvező feltételekkel biztosítható és vehető igénybe. Eddigi tapasztalatunk, hogy a tagokegyéni öngondoskodása, befizetései is töretlenül növekednek, szeretik és szívesen használják egészségpénztári szolgáltatásainkat.

Munkáltatói és dolgozói prezentációk keretében részletes információkkal, tanácsadással segítjük munkájukat a legkedvezőbb juttatások kiválasztásában, időpont egyeztetésre az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

 

Budapest, 2018. november 30.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Letölthető verzióhoz kattintson ide.