Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2017. július 19.

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján (továbbiakban: Új Pmt.) rendelkezéseire hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy pénztárunknak legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint az Új Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárunkat.

Annak érdekében, hogy a Pénztár szolgáltatásait továbbra is zavartalanul igénybe tudják venni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint eljárni:

1. személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosítási adatlap kitöltését és aláírását követően – az azonosításhoz használt fényképes igazolvány és lakcímkártya aláírt másolatával – szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőn 8-18 óra, keddtől péntekig 8-16 óra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

  • amennyiben az azonosítási adatlapon úgy nyilatkozik, hogy kiemelt közszereplő, akkor a „Nyilatkozat kiemelt közszereplők részére” című nyomtatvány kitöltése is szükséges
  • sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

2. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

  • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie. Az azonosítási adatlapot ebben az esetben is kérjük kitölteni és aláírni!

  • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie. A azonosítási adatlapot ebben az esetben is kérjük kitölteni és aláírni!

3. Az okmányok másolatainak fenti módon történő benyújtása az alábbi esetekben is szükséges:

Felhívjuk figyelmét, hogy az azonosításhoz használt fényképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély), mind pedig a lakcímkártya számát is szerepeltetni szükséges, továbbá csatolnia kell az okmányok másolatait, mert ennek hiányában az azonosítás nem lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek – az egészségpénztári fizetőkártyája mellett – társkártyával rendelkező szolgáltatásigénylésre jogosult kedvezményezettje is van, fentieket a kedvezményezett esetében is el kell végeznie.

Ha fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a 06 1 248 2270-es telefonszámon a 0-s gomb megnyomását követően készséggel áll rendelkezésére!

Együttműködését előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező PénztárMegosztás