Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2018. január 23.

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az új 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. december 1. óta lehetőséget ad arra, hogy Pénztárunk az eddigi azonosítási folyamat helyett egyszerűsített átvilágítást is végezhessen bizonyos esetekben.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján (továbbiakban: Pmt.) pénztárunknak legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint a Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárunkat.

Annak érdekében, hogy a Pénztár szolgáltatásait továbbra is zavartalanul igénybe tudják venni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint eljárni:

1. Egyszerűsített átvilágítás

Egyszerűsített átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél végezhetünk (figyelembevéve a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet előírásait is):

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek csupán annyi a feladata, hogy érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (mely az adatokat teljes körűen és olvashatóan tartalmazza):

 • személyesen bemutatja ügyfélszolgálatunkon, vagy
 • elküldi nekünk postán, emailben, vagy faxon, ez esetben kérjük, lehetőség szerint szíveskedjen feltüntetni az Ön tagsági számát.

2. Normál átvilágítás

Normál átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg meghaladja a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

3. Fokozott átvilágítás

Fokozott átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • kiemelt közszereplők esetében
 • kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek esetében

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

 • amennyiben Ön kiemelt közszereplő, akkor a „Nyilatkozat kiemelt közszereplők részére” című nyomtatvány kitöltése is szükséges
 • amennyiben Ön külföldi lakcímmel rendelkezik, akkor útlevél szükséges az azonosításhoz
 • sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek – az egészségpénztári fizetőkártyája mellett – társkártyával rendelkező szolgáltatásigénylésre jogosult kedvezményezettje is van, fentieket a kedvezményezett esetében is el kell végeznie.

Ha fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a 06 1 248 2270-es telefonszámon a 0-s gomb megnyomását követően készséggel áll rendelkezésére!

Együttműködését előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 Megosztás