Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Tájékoztató nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás szolgáltatás igénylésről a 2018-2019. tanévre vonatkozóan

KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT tájékoztatás alapján az általa a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az iskolák részére a tankönyv kiszállítás 2018. augusztus elején kezdődött meg, illetve a teljesített tankönyv rendelésekről a számlák kiállítása is a kiszállítás időpontjában történik meg. Továbbá az iskolák által leadott tankönyvrendelések esetében a kiállított számlák a tanulók nevére és címére kerülnek kiállításra. Ezek ismeretében annak érdekében, hogy a szülők beiskolázási támogatás szolgáltatásunk igénylését megkönnyítsük az alábbi átmeneti intézkedéseket hozzuk.

A tankönyv elszámolásához szükséges szolgáltatás igénylésihez feltételek:

 1. Eredeti számla, mely
  1. a pénztártag (szülő) nevére van kiállítva és feltüntetésre kerül a gyermek (tanuló) neve;
  2. a tanuló (gyermek) nevére van kiállítva és feltüntetésre kerül a pénztártag (szülő) neve;
  3. Kizárólag a fenti esetekben a szolgáltatás igénylő nyomtatványhoz becsatolt számlák vizsgálata során figyelembe vesszük a tagkönyvellátási és számlázási gyakorlatot így a tanév első napját megelőző 15 napot megelőzően kiállított számlákat is elfogadjuk.
 2. Amennyiben a becsatolt számla fizetési módja átutalás, akkor a befizetési bizonylat benyújtása is szükséges a nevesített kiadásokról.
 3. Tanulói jogviszony igazolása vagy óvodai beiratkozási igazolás;
 4. Magyar Államkincstár igazolása a családi pótlékra való jogosultságról (közoktatásban tanuló esetén);

Egyéb taneszköz, ruházat támogatása esetén a Szolgáltatási Szabályzat 2.2.4 Nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás fejezetben leírtak az irányadók.

Egyéb feltételek:

 • A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első nap-ján érvényes havi minimálbér lehet.
 • A támogatás igényléséhez a támogatásban érintett gyermek szolgáltatásra jogosult kedvezményezettként történő megjelölése szükséges. Amennyiben még nem az, akkor kérjük, hogy a pénztártag (szülő) a kedvezményezett jelölést a honlapunkon elérhető "Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez" nyomtatvány használatával tegye meg.
 • A szolgáltatás igénylése a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap közötti időszakban kiállított és pénzügyileg rendezett számla esetében lehetséges.
 • A számlát a jogosult nevére, címére kell kiállítani és azon a gyermek nevét is fel kell tüntetni.

 

Folyósítható összeg

Kifizetés jellege

Gyakoriság

Igénylési határidő

Kötelező dokumentumok:

Egyenleg számítás alapja

Terhelendő számla

igazolt

költség, max minimál bér összege /fő/év

Eseti

-

A benyújtandó számla kiállításától számított 120 napon belül.

 • A pénztártag nevére szóló adott időszakban kiállított eredeti számla, melyen a gyermek nevét is fel kell tüntetni.
 • Amennyiben a becsatolt számla fizetési módja átutalás, akkor a befizetési bizonylat benyújtása is szükséges a nevesített kiadásokról;
 • tanulói jogviszony igazolása vagy óvodai beiratkozási igazolás;
 • Magyar Államkincstár igazolása a családi pótlékra való jogosultságról (közoktatásban tanuló esetén)

T -180

Egyéni számlaMegosztás