Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2018. február 21.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2018. március 12. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. Alapszabály módosítás
 2. Szolgáltatási szabályzat módosítás
 3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2018. február 21.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

2018. január 23.

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az új 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. december 1. óta lehetőséget ad arra, hogy Pénztárunk az eddigi azonosítási folyamat helyett egyszerűsített átvilágítást is végezhessen bizonyos esetekben.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján (továbbiakban: Pmt.) pénztárunknak legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint a Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárunkat.

Annak érdekében, hogy a Pénztár szolgáltatásait továbbra is zavartalanul igénybe tudják venni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint eljárni:

1. Egyszerűsített átvilágítás

Egyszerűsített átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél végezhetünk (figyelembevéve a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet előírásait is):

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek csupán annyi a feladata, hogy érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (mely az adatokat teljes körűen és olvashatóan tartalmazza):

 • személyesen bemutatja ügyfélszolgálatunkon, vagy
 • elküldi nekünk postán, emailben, vagy faxon, ez esetben kérjük, lehetőség szerint szíveskedjen feltüntetni az Ön tagsági számát.

2. Normál átvilágítás

Normál átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg meghaladja a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

3. Fokozott átvilágítás

Fokozott átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • kiemelt közszereplők esetében
 • kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek esetében

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

 • amennyiben Ön kiemelt közszereplő, akkor a „Nyilatkozat kiemelt közszereplők részére” című nyomtatvány kitöltése is szükséges
 • amennyiben Ön külföldi lakcímmel rendelkezik, akkor útlevél szükséges az azonosításhoz
 • sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek – az egészségpénztári fizetőkártyája mellett – társkártyával rendelkező szolgáltatásigénylésre jogosult kedvezményezettje is van, fentieket a kedvezményezett esetében is el kell végeznie.

Ha fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a 06 1 248 2270-es telefonszámon a 0-s gomb megnyomását követően készséggel áll rendelkezésére!

Együttműködését előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2017. november 27.

 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása az ünnepi időszakban

  Személyes ügyfélszolgálat    Telefonos ügyfélszolgálat   
December 22. péntek 8:00-15:00 8:00-15:00
December 29. péntek 8:00-15:00 8:00-15:00
     

A többi napon ügyfélszolgálatunk a megszokott nyitvatartási időben áll Tagjaink rendelkezésére. Bővebb információért kattintson ide!

 

 

2017. november 28.

 

Közeledik az év vége, ne feledkezzen meg az alábbi határidőkről:

 • Ez évi utolsó tagdíj utalások indításának határideje (a banki nyitva tartás figyelembe vételével): 2017. december 28., 12:00
 • Ez évi utolsó online egyéni befizetés indításának határideje (a banki nyitva tartás figyelembe vételével): 2017. december 28., 12:00
 • Számlák beérkezési határideje az ez évi kifizetéshez: 2017. december 19.
 • 2017. évi számlák beérkezésének végső határideje: 2018. március 31.
 • Jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybe vett termékek, szolgáltatások rendezése: 2017. december 31. Bővebb információ a témáról: itt
 • Medicina Assistance Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokról lemondó nyilatkozat beérkezési határideje: 2017. december 31. Bővebb információ a témáról: itt

Fontos, hogy ne felejtsen el nyilatkozni, hogy igényt tart-e a Medicina Assistance Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokra. Továbbá mindenképp rendezze a jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybe vett termékek, szolgáltatások!

 

Medicina Assistance Alap és Kártya

2017. november 2.

2018. január 1-től nyílik lehetőség a Medicina Assistance Kártya szolgáltatás igénybevételére, amely szolgáltatást a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár a Medicina Assistance Alap létrehozásával nyújtja. Ehhez minden Pénztártagunkat 2017. december 1-én automatikusan csatlakoztatjuk.

A Medicina Assistance Kártya szolgáltatást kifejezetten az Önök számára alakítottuk ki, hogy az egészségügyi kockázatokat még jobban kézben tudják tartani. A Medicina Assistance Kártya felmutatásával az alábbi segítség vehető igénybe:

1. Vérvétel 3.000 Ft értékben, mely a szolgáltatási időszakonként egy alkalommal vehető igénybe. A vérvételt a Medicina Egészségközpontban végeztetheti el. A szolgáltatást a Telki Kórház Kft. nyújtja.

2. Asszisztencia szolgáltatást biztosítunk orvosi call center igénybevételével, melyet az év minden napján, a nap 24 órájában vehetnek igénybe, és gyakorló orvostól kérhetnek telefonon tanácsot 

  • betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdésekről, 
  • gyógyszerek összetételéről, alkalmazhatóságáról, mellékhatásáról, helyettesíthetőségéről, áráról, 
  • orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekről, 
  • ügyeletes gyógyszertárakról, 
  • egészségügyi intézmények elérhetőségéről. 

Az asszisztencia szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a „Medicina Assistance kártyához kapcsolódó díjmentes asszisztencia szolgáltatásra vonatkozó szabályok” című dokumentum tartalmazza. Az asszisztencia szolgáltatást az Advance Medical Hungary Kft. nyújtja.

3. 10% kedvezmény a Medicina Egészségközpont egészségügyi szolgáltatások árából. 

4. Medicina Assistance kártya biztosítása, melynek bemutatása a fenti szolgáltatások igénybevételére jogosít. A kártyát várhatóan 2018. február hónap végén küldjük el Önnek. 

A Medicina Assistance Kártya szolgáltatás nyújtásában kiemelt partnerünk a Medicina Egészségközpont. Fontos számunkra, hogy szolgáltatásaink vonzóak és elérhetőek legyenek az Ön számára és valódi segítséget nyújtsanak a nehéz helyzetekben. Hogy még több segítséget tudjunk nyújtani, ezért a Medicina Egészségközpont további grátisz szolgáltatást biztosít minden Medicina Assistance Kártya birtokos részére egy kártyához kapcsolódó csoportos élet-és egészségbiztosítás szolgáltatással, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • 0-70 éves korig: 

50.000 Ft biztosítási összeg szolgáltatás halál esetén, valamint 

400.000 Ft biztosítási összeg szolgáltatás rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén. 

 • 70 éves kor felett: 50.000 Ft biztosítási összeg szolgáltatás halál esetén 

A biztosítási szolgáltatásokra a „Medicina Assistance kártyához kapcsolódó csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei” és a „Biztosítotti ügyfél-tájékoztató” rendelkezési az irányadók. A biztosítási szolgáltatást az NN Biztosító Zrt. nyújtja.

A Medicina Assistance szolgáltatást a Pénztártag kedvezményezettje is igénybe veheti. A kedvezményezett külön kártyát nem kap, azonosítása a kártyabirtokos kártyája alapján történik. Kiskorú pénztártag esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata, melyhez a szükséges nyomtatványt a www.medicinapenztar.hu honlapon találhatja.

A Medicina Assistance Alaphoz történő hozzájárulás díja, mely megegyezik a szolgáltatás díjával, havonta csupán 130 Ft/fő, mely az erre a célra zárolt éves összegből kerül havonta megfizetésre egyéni számlája terhére.

Természetesen dönthet úgy, hogy lemondja a szolgáltatást. Amennyiben szeretne ezzel a lehetőséggel élni úgy ezt 2017. december 1 és 2017. december 31. között időszakban teheti meg a Pénztár honlapján elérhető „Lemondó Nyilatkozat” kitöltésével, melyet kérjük, hogy postázzon úgy, hogy az december 31-ig megérkezzen a Pénztárhoz.

A szolgáltatásokat nyújtó intézmények elérhetőségei:

 • Vérvétel és kedvezményes egészségügyi szolgáltatás igénybevételére az alábbi helyen van lehetőség előzetes időpont egyeztetés alapján:

Medicina Egészségközpont (Telki Kórház Kft.)
Cím: 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C
TeleCenter: +36 (1) 510 0510
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Web: www.medicinaegeszseg.hu

 • Asszisztencia szolgáltatás igénybevételére minden nap 0-24 órában az alábbi telefonszámon lehetséges a „Medicina Assistance kártyához kapcsolódó díjmentes asszisztencia szolgáltatása vonatkozó szabályok” című dokumentumban meghatározottak szerint, mely dokumentum megtalálható www.medicinapenztar.hu honlapon. Az ügyfél azonosítása a Medicina Assistance kártyaszám alapján történik.

Az asszisztencia szolgáltatást az Advance Medical Hungary Kft. nyújtja.
Call Center: +36-1-461-1520

 • A Medicina Assistance kártyához kapcsolódó csoportos élet-és egészségbiztosítás szolgáltatás esetén a kárbejelentést a biztosítónak kell írásban bejelentenie, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a „Medicina Assistance csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Feltételei” és a „Biztosítotti ügyfél-tájékoztató” tartalmazzák, az igény bejelentéséhez szükséges dokumentumok letölthetőek a www.nn.hu dokumentumtárából. A biztosító elérhetőségei az alábbiak:

NN Biztosító Zrt.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 247
NN TeleCenter: 1433
Hívásfogadási idő: hétfő 8:00 – 20:00, kedd-péntek: 8:00 – 16:30
Személyes ügyfélfogadás:
Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B
Nyitva tartás: hétfő 9:00 – 20:00, kedd-péntek: 9:00 – 16:00
Értékesítési irodák: //www.nn.hu/az-nn-rol/elerhetosegek

 • Medicina Assistance kártya igénylése és egészségpénztárral kapcsolatos ügyek intézése

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Web: www.medicinapenztar.hu
Online ügyintézés: https://portal.medicinapenztar.hu
TeleCenter: +36 (1) 248-2270
Hívásfogadási idő: hétfő 8:00 – 20:00, kedd-péntek: 8:00 – 18:00

A szolgáltatással kapcsolatos további részletekről a www.medicinapenztar.hu, valamint a www.medicinaegeszseg.hu weboldalakról letölthető alábbi dokumentokban olvashat:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 2018. május 25. napján történő hatálybalépésre való tekintettel a Medicina Assistance kártyához kapcsolódó csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei 15. pontja (Adatkezelési tájékoztató) módosult, amely az Általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban minden biztosított biztosítási jogviszonya vonatkozásában alkalmazandó.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyomtatványok:

Bízunk benne, hogy a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár továbbra is segítségére lehet az egészségügyi kiadások okos támogatásában! 

Ha további kérdése van, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunk a 248-2270-es telefonszámon, vagy írjon nekünk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. email címre.

 

 Megosztás