Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2010. december 15.

Fontos határidők

Amennyiben azt szeretné, hogy számlái még az idei évben kifizetésre kerülhessenek, azokat legkésőbb december 20-ig juttassa el Pénztárunk címére. Ebben az esetben a számlákat garantáltan kifizetjük még az év vége előtt!

A 2010-ben kiállított számlákat azonban nem feltétlenül szükséges még az idén beküldeni, hiszen azokat akkor is elszámolja Pénztárunk, ha azok 2011. január 31-ig beérkeznek. Kérjük, figyeljen arra, hogy a limithez kötött szolgáltatások számláit (sport-, és fitness tevékenység, gyógyüdülés) még az idei évben küldje be, hiszen a januárban beérkező számla már a 2011. évi keret terhére számolható csak el.

Fontos határidők:

Ez évi utolsó tagdíj utalások indításának határideje: 2010. december 28.

A számlák beérkezési határideje az ez évi kifizetéshez: 2010. december 20.

2010. évi számlák beküldésének végső határideje: 2011. január 31.

2010. december 13.

Év végi nyitvatartás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a K&H Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár személyes ügyfélszolgálata a téli ünnepek alatt az alábbi nyitva tartással várja tagjait:

2010. december 23. (csütörtök) 8:00 - 15:00
2010. december 24. (péntek) ZÁRVA
2010. december 25-26. (szombat-vasárnap) ZÁRVA
2010. december 27. (hétfő) 8:00 - 18:00
2010. december 28. (kedd) 8:00 - 16:00
2010. december 29. (szerda) 8:00 - 16:00
2010. december 30. (csütörtök) 8:00 - 16:00
2010. december 31. (péntek) 8:00 - 15:00
2010. január 1-2. (szombat-vasárnap) ZÁRVA
2011. január 3. (hétfő) 8:000 - 18:00
2011. január 4. (kedd) 8:00 - 16:00

2010. november 12.

Meghívó a K&H Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A K&H Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5., a továbbiakban: "Pénztár") Igazgatótanácsa küldöttközgyűlést (a továbbiakban: "közgyűlés") hív össze az Alapszabály 68., 69. és 77. pontja alapján.

A közgyűlés:
   1. időpontja: 2010. november 30. (kedd 14:00 óra
   2. helyszíne: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. ( II. emelet 219. tárgyaló)

napirendje:
   1. A 2011. évi Pénzügyi terv elfogadása
   2. Alapszabály módosítás
   3. Szolgáltatási szabályzat módosítása
   4. Alapok közötti átcsoportosítás


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

2010. május 5.

Meghívó a K&H Medicina Egészségpénztrá küldöttközgyűlésére

A K&H Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5., a továbbiakban: "Pénztár") Igazgatótanácsa küldöttközgyűlést (a továbbiakban: "közgyűlés") hív össze az Alapszabály 68., 69. és 77. pontja alapján.

A közgyűlés:
   1. időpontja: 2010. május 20. (csütörtök) 14:00 óra
   2. helyszíne: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. (Millenium II. torony VI. emelet 624.)

napirendje:
   1. A 2009. évi beszámoló elfogadása
   2. Könyvvizsgáló választása


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

2010. április 13.

Adószámunk megváltozott

Ezúton tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Pénztárunk adószáma az alábbira változott:

18097560-2-41Megosztás