Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2017. október 4.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2017. október 19. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:
1. Alapszabály módosítás
2. Szolgáltatási szabályzat módosítás
3. Tisztségviselő választás
4. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2017. október 4.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

2017. július 19.

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján (továbbiakban: Új Pmt.) rendelkezéseire hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy pénztárunknak legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint az Új Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárunkat.

Annak érdekében, hogy a Pénztár szolgáltatásait továbbra is zavartalanul igénybe tudják venni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint eljárni:

1. személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosítási adatlap kitöltését és aláírását követően – az azonosításhoz használt fényképes igazolvány és lakcímkártya aláírt másolatával – szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőn 8-18 óra, keddtől péntekig 8-16 óra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

 • amennyiben az azonosítási adatlapon úgy nyilatkozik, hogy kiemelt közszereplő, akkor a „Nyilatkozat kiemelt közszereplők részére” című nyomtatvány kitöltése is szükséges
 • sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

2. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie. Az azonosítási adatlapot ebben az esetben is kérjük kitölteni és aláírni!

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie. A azonosítási adatlapot ebben az esetben is kérjük kitölteni és aláírni!

3. Az okmányok másolatainak fenti módon történő benyújtása az alábbi esetekben is szükséges:

Felhívjuk figyelmét, hogy az azonosításhoz használt fényképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély), mind pedig a lakcímkártya számát is szerepeltetni szükséges, továbbá csatolnia kell az okmányok másolatait, mert ennek hiányában az azonosítás nem lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek – az egészségpénztári fizetőkártyája mellett – társkártyával rendelkező szolgáltatásigénylésre jogosult kedvezményezettje is van, fentieket a kedvezményezett esetében is el kell végeznie.

Ha fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a 06 1 248 2270-es telefonszámon a 0-s gomb megnyomását követően készséggel áll rendelkezésére!

Együttműködését előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Megjelent a 2017-es egészségpénztári kézikönyv

 

Megjelent új, a 2017-es változásokat is tartalmazó kiadványunk, amelyben minden olyan aktuális információt összefoglaltunk, ami segíthet abban, hogy egészségpénztári befizetéseit a lehető legkönnyebben és legésszerűbben használja.
A kézikönyvet mindennapos használatra terveztük: könnyen átlátható, tematizált, és még a legkisebb női táskában is biztosan elfér. Használja egészséggel!

 

2017. április 7.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2017. április 25. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. A 2016. évi beszámoló elfogadása
 2. A 2018.01.01. - 2020.12.31. időszakra vonatkozó pénzügyi terv elfogadása
 3. Tisztségviselő választás
 4. Könyvvizsgáló választása
 5. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2017. április 4.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanács

 

2017. február 23.

 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017.03.01-től a Medicina Egészségközpontban (1121 Budapest, Budakeszi út 36/C) megkezdi ügyfélszolgálat üzemeltetését az alábbi időpontokban.

Az elérhető szolgáltatások az alábbiak:

 • általános ügyintézés
 • számla leadás
 • belépés, kilépés
 • azonosítás

Hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00-18:00

Csütörtök: 8:00 - 12:00

 Megosztás