Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. május 7.

 

Beszámoló a Medicina Egészségpénztár 2015. május 6-i küldött közgyűléséről

A közgyűlés a Pénztár 2014. évi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár könyvvizsgálójának 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra egyhangú határozattal megválasztja a Mátyás és Partnere Kft-t.
A közgyűlés a Pénztár 2015. évi (2015.07.01-től 2016.06.30-ig) pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár 2015.01.01-2017.12.31. évi hosszú távú pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.

A Közgyűlés az átcsoportosításokat az alábbiak szerint elfogadja:

  1. a likviditási alapból a fedezeti tartalék javára 60.717 Ft–ot az egyéni számla kötelezettség ideiglenes pótlására azzal, hogy amennyiben az egyéni számla kötelezettsége rendezése 2015.12.31-ig nem tud megtörténni, úgy az átcsoportosítás véglegesnek tekintendő;
  2. a fedezeti alapból a likviditási alapba a tagviszony megszűntetéssel kapcsolatos sikertelen kifizetések miatti elszámolásokat 605.280 Ft összegben.
  3. a likviditási alapból a működési alapba a tagdíj nem fizető tagok miatti működési bevétel kiesés ellensúlyozására és a költségek fedezetére 10. 000.000 Ft összegben.

A közgyűlés a Medicina Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

 

2015. április 17. Beszámoló

 

Beszámoló a Medicina Egészségpénztár 2015. április 16-i küldöttválasztó közgyűléséről

A 2015. április 16-án megtartott küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő küldötté választotta 2015. április 16-tól számított 5 évre Túróczi Nobertet annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi küldött megbízatása megszűnt.

A küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő pótküldötté választotta 2015. április 16-tól számított 5 évre Iglódi-Csató Juditot annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi pótküldött megbízatása megszűnt.

 

2015. április 17.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészségpénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2015. május 6. 14:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

  1. A 2014. évi beszámoló elfogadása
  2. Könyvvizsgáló választása
  3. A 2015.07.01. - 2016.06.30. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  4. A 2015.01.01. - 2017.12.31. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  5. Átcsoportosítás a tartalékok között
  6. Egyebek


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. április 17.

Tisztelettel:

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanács

 

2015. március 25.

 

MEGHÍVÓ
a Medicina Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlésére


A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5.; a továbbiakban: „Egészségpénztár”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Pénztártagokat, hogy Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben az Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlést tart. A küldöttválasztó gyűlés összehívására a Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben a küldött és a pótküldött pénztártagságának és munkajogviszonyának megszűnése miatt kerül sor.

A küldöttválasztó gyűlés időpontja:

2015. április 16. 13.00 óra

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne:

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. (Tesco székház)

A küldöttválasztó gyűlések napirendje:

A küldöttközgyűlés tagjai (küldött és pótküldött) választása


Tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az Egészségpénztár Alapszabályának 85. pontja értelmében a küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a küldötti körzethez tartozó tagok legalább 50%-a jelen van. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt gyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt küldöttválasztó gyűlés a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó gyűlés időpontjáig minden munkanap 9.00 és 15.00 között az Egészségpénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi ponthoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. március 24.

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanácsa

 

2015. március 5.

Tisztelt Pénztártagunk!
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a DRB Bankcsoportot alkotó négy hitelintézet – DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt., ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt., BRB Buda Regionális Bank Zrt. és Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. – tevékenységi engedélyének visszavonásáról döntött. Az erre vonatkozó sajtóközlemény az MNB honlapján elérhető.

Fentiek alapján a DRB Bankcsoport bankjainál vezetett bankszámlákra átutalás nem teljesíthető, ezért a Pénztár nyilvántartásában szereplő bankszámlaszámot töröltük.

Kérjük, a kifizetések zavartalansága érdekében szíveskedjen megadni új bankszámlaszámot

Az adatváltozás bejelentő nyomtatványt kérjük aláírva, eredeti példányban postai úton megküldeni a Pénztár levelezési címére.

Megértését és együttműködését köszönjük.

Medicina EgészségpénztárMegosztás