Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. április 17.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészségpénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2015. május 6. 14:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

  1. A 2014. évi beszámoló elfogadása
  2. Könyvvizsgáló választása
  3. A 2015.07.01. - 2016.06.30. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  4. A 2015.01.01. - 2017.12.31. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  5. Átcsoportosítás a tartalékok között
  6. Egyebek


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. április 17.

Tisztelettel:

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanács

 

2015. március 25.

 

MEGHÍVÓ
a Medicina Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlésére


A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5.; a továbbiakban: „Egészségpénztár”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Pénztártagokat, hogy Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben az Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlést tart. A küldöttválasztó gyűlés összehívására a Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben a küldött és a pótküldött pénztártagságának és munkajogviszonyának megszűnése miatt kerül sor.

A küldöttválasztó gyűlés időpontja:

2015. április 16. 13.00 óra

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne:

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. (Tesco székház)

A küldöttválasztó gyűlések napirendje:

A küldöttközgyűlés tagjai (küldött és pótküldött) választása


Tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az Egészségpénztár Alapszabályának 85. pontja értelmében a küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a küldötti körzethez tartozó tagok legalább 50%-a jelen van. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt gyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt küldöttválasztó gyűlés a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó gyűlés időpontjáig minden munkanap 9.00 és 15.00 között az Egészségpénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi ponthoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. március 24.

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanácsa

 

2015. március 5.

Tisztelt Pénztártagunk!
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a DRB Bankcsoportot alkotó négy hitelintézet – DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt., ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt., BRB Buda Regionális Bank Zrt. és Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. – tevékenységi engedélyének visszavonásáról döntött. Az erre vonatkozó sajtóközlemény az MNB honlapján elérhető.

Fentiek alapján a DRB Bankcsoport bankjainál vezetett bankszámlákra átutalás nem teljesíthető, ezért a Pénztár nyilvántartásában szereplő bankszámlaszámot töröltük.

Kérjük, a kifizetések zavartalansága érdekében szíveskedjen megadni új bankszámlaszámot

Az adatváltozás bejelentő nyomtatványt kérjük aláírva, eredeti példányban postai úton megküldeni a Pénztár levelezési címére.

Megértését és együttműködését köszönjük.

Medicina Egészségpénztár

2015. március 4.

 

Beszámoló a 2015. március 3-i Medicina Egészségpénztár küldöttközgyűléséről

A közgyűlés az Alapszabály módosítását egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapszabály módosult a 7., 37., 39., 41., 57., valamint az 1-es számú melléklet: rövidítések pontokban. A módosított Alapszabály hatályba lépésének időpontja 2015. március 15.

A közgyűlés a Szolgáltatási Szabályzat módosítását egyhangú határozattal elfogadta. A Szolgáltatási Szabályzat módosult az 1., 2.1, 2.2.1.3, 2.1.8.1, 2.1.9, 7.11, 7.14, és Átmeneti rendelkezések pontokban. A módosított Szolgáltatási Szabályzat hatályba lépésnek időpontja 2015. március 15.

 

2015. február 27.

Itt az új egészségpénztári kézikönyv

Megjelent új, a 2015-ös változásokat is tartalmazó kiadványunk, amelyben minden olyan aktuális információt összefoglaltunk, ami segíthet abban, hogy egészségpénztári befizetéseit a lehető legkönnyebben és legésszerűbben használja.

A kézikönyvet mindennapos használatra terveztük: könnyen átlátható, tematizált, és még a legkisebb női táskában is biztosan elfér. Használja egészséggel!Megosztás