Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2014. május 21.

Közgyűlési beszámoló

A Medicina Egészségpénztár 2014. május 20-án megtartotta Közgyűlését.

 

A 14:00-ra meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, így a 14:30-kor megtartott megismételt közgyűlésen születtek meg a döntések. A jelenlévő küldöttek 23 905 főt képviseltek, ami a taglétszám 29,3%-ának felel meg.
 

A Közgyűlés a következők elfogadásáról döntött:

A Közgyűlés az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló által is megvizsgált Medicina Egészségpénztár 2013. évi beszámolóját, 2014. évi (2014.07.01-2015.06.30.) pénzügyi tervét, 2014-2016. évi hosszú távú pénzügyi tervét, valamint a Medicina Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.

A Közgyűlés az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítását - melyre jogszabályváltozások és az MNB felhívása miatt került sor - egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosult pontjainak hatályba lépése 2014. június 1., kivéve az Alapszabály 113. pontja, melynek hatályba lépése 2015. január 1.
 
A Közgyűlés a Pénztár könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra egyhangú határozattal megválasztotta a Mátyás és Partnere Kft-t.
 
A jelenlevők titkos szavazással az Ellenőrző Bizottság tagjává választották Menyhárt Sándort 2014. május 27-től, valamint Faragó Évát 2014. május 20-tól 5 éves időtartamra. A Közgyűlés 2014. június hónaptól az Igazgatótanácsi és az Ellenőrző Bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentését egyhangúlag elfogadta.

2014. május 5.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlésére

A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5.; a továbbiakban: „Egészségpénztár”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Pénztártagokat, hogy Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben az Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlést tart. A küldöttválasztó gyűlés összehívására a Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben a küldött és a pótküldött pénztártagságának és munkajogviszonyának megszűnése miatt kerül sor.

A küldöttválasztó gyűlés időpontja:

2014. május 27. 13.00 óra

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne:

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. (Tesco székház)

A küldöttválasztó gyűlések napirendje: 

A küldöttközgyűlés tagjai (küldött és pótküldött) választása
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az Egészségpénztár Alapszabályának 85. pontja értelmében a küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a küldötti körzethez tartozó tagok legalább 50%-a jelen van. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt gyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt küldöttválasztó gyűlés a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.
 
A küldöttválasztó gyűlés időpontjáig minden munkanap 9.00 és 15.00 között az Egészségpénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi ponthoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2014. április 29.

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanácsa

MEGHÍVÓ a Medicina Egészségpénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2014. május 20. 14:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

1.       A 2013. évi beszámoló elfogadása
2.       Alapszabály módosítás
3.       Szolgáltatási Szabályzat módosítása
4.       Könyvvizsgáló választása
5.       Ellenőrző bizottsági tisztségviselők választása,
6.       Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tisztségviselők díjazásának megállapítása
7.       A 2014.07.01. - 2015.06.30. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
8.       Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.


Budapest, 2014. április 29.

 

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanácsa

 

2014. április 1.

Közgyűlési beszámoló

A Medicina Egészségpénztár 2014. március 31-én megtartotta a küldöttválasztó közgyűléseket. A Küldöttválasztó gyűlések egyhangú határozattal a körzeteket képviselő küldöttekké és pótküldöttekké választotta március 31-től számított 5 évre az alábbi személyeket annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi küldöttek és pótküldöttek megbízatása megszűnt:

Körzet

Körzetazonosító

Küldött

Pótküldött

1. sz. körzet

I-II. kerület

Dávid Ádám

Bíró Ildikó

2. sz. körzet

III-IV. kerület

Dr. Filep Henrietta

Vilmányi Judit

3. sz. körzet

V-VIII. kerület

Lakatos Luca

Csepregi Györgyi

4. sz. körzet

IX-XII. kerület

Dióslaki Gábor

Dienes István

5. sz. körzet

XIII-XIV. kerület

Szitárné Burai Mária

Oláh Márton

6. sz. körzet

XV-XVIII.kerület

Pávliczné Lőrincz Andrea

Orosz Andrásné

7. sz. körzet

XIX-XXIII.kerület

Spalovsky Andrea

Ferenczi Dóra

8. sz. körzet

Dél-Magyarország

Bende Tibor

Bor Imre

9. sz. körzet

Kelet-Magyarország

Ferenczi György

Feczkó Attila

10. sz. körzet

Közép-Magyarország

Prekker Ilona

Doroginé Patai Ildikó

11. sz. körzet

Nyugat-Magyarország

Osváth Tamás 

Iváncza Rita

12. sz. körzet

Chinoin Zrt.

Égerné Mucsi Krisztina

Békási Antalné

MEGHÍVÓ a Medicina Egészségpénztár küldöttválasztó gyűléseire

A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az alábbiakban megjelölt tizenhárom küldötti körzetben az Egészségpénztár küldöttválasztó gyűléseket tart. A küldöttválasztó gyűlések összehívásának oka, hogy a jelenlegi küldöttek és pótküldöttek megbízatási ideje lejárt. A küldötti körzetek az alábbiak:

Munkáltatói körzetek:

 • Azon munkáltatók esetében, amelyeknek legalább 1000 főt meghaladó munkavállalója az Egészségpénztár tagja, külön küldötti körzet került kialakításra.
 • A munkáltatói körzetekhez tartozó tagok értesítése közvetlenül a munkáltatókon keresztül is történik.

Területi körzetek:

 • Az a pénztártag, aki külön munkáltatói körzetekhez nem tartozik, az állandó lakóhelye szerinti területi körzethez tartozik. A területi körzetek beosztása a következő:
  • Közép-magyarországi Körzet: Pest megye, összevontan a Külföldiek Körzetével;
  • Nyugat-magyarországi Körzet: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye;
  • Kelet-magyarországi Körzet: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye;
  • Dél-magyarországi Körzet: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
  • Fővárosi Területi Körzetek (7 db.): fővárosi kerületek körzetei

 A küldöttválasztó gyűlések időpontja:

2014. március 31. 8:00 I-II. kerület
2014. március 31. 8:45 60000418 Chinoin
2014. március 31. 9:30 XV-XVIII. kerület
2014. március 31. 10:15 XIII-XIV. kerület
2014. március 31. 11:00 IX-XII. kerület
2014. március 31. 11:45 XIX-XXIII. kerület
2014. március 31. 12:30 Dél-Magyarország
2014. március 31. 13:15 V-VIII. kerület
2014. március 31. 14:00 III-IV. kerület
2014. március 31. 14:45 Közép_Magyarország
2014. március 31. 15:30 Kelet-Magyarország
2014. március 31. 16:15 Nyugat_Magyarország
2014. március 31. 17:00 40000001 K&H Bank Zrt

A küldöttválasztó gyűlések helyszíne:

1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

A küldöttválasztó gyűlések napirendje:

A küldöttközgyűlés tagjai (küldöttek és pótküldöttek) választása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az Egészségpénztár Alapszabályának 85. pontja értelmében a küldöttválasztó gyűlések akkor határozatképesek, ha az egyes küldötti körzetekhez tartozó tagok legalább 50%-a jelen vagy képviselve van. A küldöttválasztó gyűlések határozatképtelensége esetén a megismételt gyűlések változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti küldöttválasztó gyűlések meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerülnek megrendezésre. A megismételt küldöttválasztó gyűlések a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképesek.

A küldöttválasztó gyűlések időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között az Egészségpénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5, II. emelet.) biztosítjuk a napirendi ponthoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.


Budapest, 2014. március 11.

 

Medicina Egészségpénztár
Igazgatótanácsa

 Megosztás