Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. március 5.

Tisztelt Pénztártagunk!
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a DRB Bankcsoportot alkotó négy hitelintézet – DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt., ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt., BRB Buda Regionális Bank Zrt. és Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. – tevékenységi engedélyének visszavonásáról döntött. Az erre vonatkozó sajtóközlemény az MNB honlapján elérhető.

Fentiek alapján a DRB Bankcsoport bankjainál vezetett bankszámlákra átutalás nem teljesíthető, ezért a Pénztár nyilvántartásában szereplő bankszámlaszámot töröltük.

Kérjük, a kifizetések zavartalansága érdekében szíveskedjen megadni új bankszámlaszámot

Az adatváltozás bejelentő nyomtatványt kérjük aláírva, eredeti példányban postai úton megküldeni a Pénztár levelezési címére.

Megértését és együttműködését köszönjük.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

2015. március 4.

 

Beszámoló a 2015. március 3-i Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűléséről

A közgyűlés az Alapszabály módosítását egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapszabály módosult a 7., 37., 39., 41., 57., valamint az 1-es számú melléklet: rövidítések pontokban. A módosított Alapszabály hatályba lépésének időpontja 2015. március 15.

A közgyűlés a Szolgáltatási Szabályzat módosítását egyhangú határozattal elfogadta. A Szolgáltatási Szabályzat módosult az 1., 2.1, 2.2.1.3, 2.1.8.1, 2.1.9, 7.11, 7.14, és Átmeneti rendelkezések pontokban. A módosított Szolgáltatási Szabályzat hatályba lépésnek időpontja 2015. március 15.

 

2015. február 27.

Itt az új egészségpénztári kézikönyv

Megjelent új, a 2015-ös változásokat is tartalmazó kiadványunk, amelyben minden olyan aktuális információt összefoglaltunk, ami segíthet abban, hogy egészségpénztári befizetéseit a lehető legkönnyebben és legésszerűbben használja.

A kézikönyvet mindennapos használatra terveztük: könnyen átlátható, tematizált, és még a legkisebb női táskában is biztosan elfér. Használja egészséggel!

2015. február 23.

2014. évi adóigazolással kapcsolatos hiánypótlások

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy a 2014. évi adóigazolással kapcsolatos reklamációk és hiánypótlások miatti helyesbítési kérelmek utolsó leadási határideje 2015. február 27. Ezt követően módosított adóigazolások kiállítására nincs lehetőség. Köszönjük megértésüket!

 

2015. február 12.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés: 

időpontja: 2015. március 03., 10:00 óra 

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló) 

napirendje: 

  1. Alapszabály
  2. Szolgáltatási Szabályzat módosítás 
  3. Egyebek 

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel. 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

 

Tisztelettel: 

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

Igazgatótanács

 

 

 Megosztás