Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Válassza az egészségpénztári tagságot a cafeteriában!

2017. november 30.

Amennyiben még nem döntötte el, hogy 2018. évben mire költi cafeteria lehetőségeit, kérjük engedje meg, hogy segítsünk a választásban.

 • Pénztárunkon keresztül ezentúl is minél magasabb összeget fordíthat saját és családja egészségének megőrzésére.
 • Országos szolgáltatói hálózattal rendelkezünk, amely jelentős kedvezményeket nyújt tagjainknak. A 19.848 szerződött szolgáltató partnerünk közül, több mint 7 790 helyen vásárolhat egészségpénztári fizetőkártyával.
 • A tagok készpénzes számláit 3 munkanap alatt elszámoljuk.
 • A piacon egyedülálló honlapunk (www.medicinapenztar.hu) van, ahol többek között egyedi azonosítójával folyamatosan figyelemmel követheti számlájának egyenlegét, és online ügyintézésre is van lehetősége.
 • Az iPhone-t vagy androidos, továbbá windowsos készüléket használó tagjaink ingyenesen letölthetik a Medicina mobil alkalmazást, melyben szolgáltatókat kereshetnek, és egyenlegüket is lekérdezhetik.
 • Telefonos ügyfélszolgálatunk hétfőn 8-20 óráig, a többi munkanapon 8-18 óra között áll tagjaink rendelkezésére a (06-1) 248-2270-es számon.
 • Személyes ügyfélszolgálatunk (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) hétfőn 8.00–18.00 óráig, keddtől péntekig 8.00–16.00 óráig várja tagjainkat.

Kapcsolatrendszerünkön keresztül segítséget nyújtunk a bajban is, kérésére a legjobb orvosi és egészségügyi ellátást próbáljuk megtalálni Önnek.

 

Fontos határidők!

Közeledik az év vége, kérjük, hogy ne feledkezzen meg az alábbi határidőkről:

 • Ez évi utolsó tagdíj utalások indításának határideje: 2015. december 29.
 • Számlák beérkezési határideje az ez évi kifizetéshez: 2015. december 22.
 • 2015. évi számlák beérkezésének végső határideje: 2016. március 31.
 • Postai csekk feladás kezdeményezésének határideje: 2015. december 18.
 • Jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termékek, szolgáltatások rendezése: 2015. december 31. Bővebb információ a témáról: itt

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 2015. november 20. 

2015. november 20.

Telefonos és személyes ügyfélszolgálatunk 2015. év végi nyitva tartási rendje:

 • December 23., szerda:
  Telefonos és személyes ügyfélszolgálat: 8:00 – 16:00
 • December 31., csütörtök:
  Telefonos és személyes ügyfélszolgálat: 8:00 – 15:00


A többi munkanapon nyitva tartásunk változatlan! Bővebb információ: itt

 

2015. szeptember 29.

 

Tájékoztató jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termék, szolgáltatás rendezéséről

Kedves Pénztártagunk!

Az év vége közeledtével felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön 2015. évben olyan szolgáltatásokat vett igénybe Pénztárunknál, amelyek a jelenlegi szabályozás alapján jogszerűtlennek minősülnek, abban az esetben 2015. december 31-ig az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az SZJA törvény 28.§ 1. bekezdésének e.) pontja alapján, amennyiben a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe (vagy terméket vásárolt), mely nem szerepel a jogszabály (Öpt. 51/A-E. §) által megnevezett szolgáltatások/termékek között, az elszámolt és a Pénztár által kifizetett összegek jövedelemnek minősülnek és a Tag számára adókötelesek (Szja. Tv. 28.§.(1) e) pont), valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az Eho tv. 11. § (11) bekezdése alapján, melyet a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni.

A jogszerűtlen kifizetésekre az információk az Online Pénztárba bejelentkezve a Szolgáltatások lekérdezése menüpont alatt érhetők el. A jogszerűtlen tételekre történő szűrés a „Jogszerűtlen” oszlop „Igen” értékre vonatkozóan lehetséges, a megjelölt indokok a „Probléma okok” oszlopban, illetve ezek magyarázata az információs buborékban olvasható.

Probléma ok magyarázat:

PNT, ENT: Az Öpt. 51/B § - 51/D §, a 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 24/B § - 24/D §, valamint a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján nem elszámolható termék.
ORV: A szolgáltatást igénybevevő pénztártagnak vagy kedvezményezettjének nincs orvosi javaslata, melyet az Orvosi javaslat nyomtatványon vagy az orvosa által kiállított nyomtatványon kell pótolni.
NKV: A számlán szereplő személy nincs megjelölve szolgáltatás igénybevételére jogosult kedvezményezettként (közeli hozzátartozó), melyet pótolhat a Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez formanyomtatvány kitöltésével.
TSE: Termék specifikus engedély: a termék elszámolásához szükséges. (”közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, CE, MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása”)

A fenti tételek rendezésére az alábbi két lehetőség van:

 1. Amennyiben a tétellel kapcsolatos probléma okának ORV (orvosi javaslat hiány) vagy NKV (nincs kedvezményezett jelölés) van feltüntetve, úgy a fentiekben megjelölt kitöltött nyomtatványok Pénztárhoz történő megküldése történhet eredeti példánnyal vagy hiteles másolatként postai úton, faxon, vagy szkennelve elektronikus úton legkésőbb 2015. december 31-i beérkezéssel.
 2. Amennyiben a tételek nem elszámolható termékek vagy a felsorolásban szereplő okok miatt jogszerűtlen szolgáltatásigénylések, úgy azok összegét visszautalhatja. A jóváírásnak 2015. december 31-ig meg kell történnie a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gránit Banknál vezetett számlájára (12100011-10014932-00000000), és az átutalás közlemény rovatában az érintett tételek iktatószámát kötelezően fel kell tüntetni. Kérjük, szíveskedjen kerekítés nélkül a pontos összeget utalásra indítani. Amennyiben a közlemény rovat alapján nem derül ki, hogy a befizetés jogszerűtlen tétel rendezése érdekében történt, vagy a jogszerűtlen tételek összegét meghaladóan történik, a különbözetet egyéni tagdíjként könyveljük a befizetés összegétől függetlenül. A visszautalások előzőekben leírt módja esetén a jogszerűtlen tételeket rendezettnek tekintjük, azok után adófizetési kötelezettség Önt nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszerűtlen tételek utólagos rendezésére nincs mód. Ha a tételek rendezése a megadott határidőig nem történik meg, úgy azok egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősülnek és azokat az általunk kiküldött 2015. évi adóigazolásban tüntetjük fel, ezzel kapcsolatban bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Köszönettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2015. május 7.

 

Beszámoló a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. május 6-i küldött közgyűléséről

A közgyűlés a Pénztár 2014. évi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár könyvvizsgálójának 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra egyhangú határozattal megválasztja a Mátyás és Partnere Kft-t.
A közgyűlés a Pénztár 2015. évi (2015.07.01-től 2016.06.30-ig) pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár 2015.01.01-2017.12.31. évi hosszú távú pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.

A Közgyűlés az átcsoportosításokat az alábbiak szerint elfogadja:

 1. a likviditási alapból a fedezeti tartalék javára 60.717 Ft–ot az egyéni számla kötelezettség ideiglenes pótlására azzal, hogy amennyiben az egyéni számla kötelezettsége rendezése 2015.12.31-ig nem tud megtörténni, úgy az átcsoportosítás véglegesnek tekintendő;
 2. a fedezeti alapból a likviditási alapba a tagviszony megszűntetéssel kapcsolatos sikertelen kifizetések miatti elszámolásokat 605.280 Ft összegben.
 3. a likviditási alapból a működési alapba a tagdíj nem fizető tagok miatti működési bevétel kiesés ellensúlyozására és a költségek fedezetére 10. 000.000 Ft összegben.

A közgyűlés a Medicina Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

 Megosztás