Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. május 7.

 

Beszámoló a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. május 6-i küldött közgyűléséről

A közgyűlés a Pénztár 2014. évi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár könyvvizsgálójának 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra egyhangú határozattal megválasztja a Mátyás és Partnere Kft-t.
A közgyűlés a Pénztár 2015. évi (2015.07.01-től 2016.06.30-ig) pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár 2015.01.01-2017.12.31. évi hosszú távú pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.

A Közgyűlés az átcsoportosításokat az alábbiak szerint elfogadja:

  1. a likviditási alapból a fedezeti tartalék javára 60.717 Ft–ot az egyéni számla kötelezettség ideiglenes pótlására azzal, hogy amennyiben az egyéni számla kötelezettsége rendezése 2015.12.31-ig nem tud megtörténni, úgy az átcsoportosítás véglegesnek tekintendő;
  2. a fedezeti alapból a likviditási alapba a tagviszony megszűntetéssel kapcsolatos sikertelen kifizetések miatti elszámolásokat 605.280 Ft összegben.
  3. a likviditási alapból a működési alapba a tagdíj nem fizető tagok miatti működési bevétel kiesés ellensúlyozására és a költségek fedezetére 10. 000.000 Ft összegben.

A közgyűlés a Medicina Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

 

2015. április 17. Beszámoló

 

Beszámoló a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. április 16-i küldöttválasztó közgyűléséről

A 2015. április 16-án megtartott küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő küldötté választotta 2015. április 16-tól számított 5 évre Túróczi Nobertet annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi küldött megbízatása megszűnt.

A küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő pótküldötté választotta 2015. április 16-tól számított 5 évre Iglódi-Csató Juditot annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi pótküldött megbízatása megszűnt.

 

2015. április 17.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2015. május 6. 14:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

  1. A 2014. évi beszámoló elfogadása
  2. Könyvvizsgáló választása
  3. A 2015.07.01. - 2016.06.30. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  4. A 2015.01.01. - 2017.12.31. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  5. Átcsoportosítás a tartalékok között
  6. Egyebek


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. április 17.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanács

 

2015. március 25.

 

MEGHÍVÓ
a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttválasztó gyűlésére


A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5.; a továbbiakban: „Egészségpénztár”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Pénztártagokat, hogy Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben az Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlést tart. A küldöttválasztó gyűlés összehívására a Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben a küldött és a pótküldött pénztártagságának és munkajogviszonyának megszűnése miatt kerül sor.

A küldöttválasztó gyűlés időpontja:

2015. április 16. 13.00 óra

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne:

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. (Tesco székház)

A küldöttválasztó gyűlések napirendje:

A küldöttközgyűlés tagjai (küldött és pótküldött) választása


Tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az Egészségpénztár Alapszabályának 85. pontja értelmében a küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a küldötti körzethez tartozó tagok legalább 50%-a jelen van. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt gyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt küldöttválasztó gyűlés a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó gyűlés időpontjáig minden munkanap 9.00 és 15.00 között az Egészségpénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi ponthoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. március 24.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

2015. március 5.

Tisztelt Pénztártagunk!
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a DRB Bankcsoportot alkotó négy hitelintézet – DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt., ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt., BRB Buda Regionális Bank Zrt. és Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. – tevékenységi engedélyének visszavonásáról döntött. Az erre vonatkozó sajtóközlemény az MNB honlapján elérhető.

Fentiek alapján a DRB Bankcsoport bankjainál vezetett bankszámlákra átutalás nem teljesíthető, ezért a Pénztár nyilvántartásában szereplő bankszámlaszámot töröltük.

Kérjük, a kifizetések zavartalansága érdekében szíveskedjen megadni új bankszámlaszámot

Az adatváltozás bejelentő nyomtatványt kérjük aláírva, eredeti példányban postai úton megküldeni a Pénztár levelezési címére.

Megértését és együttműködését köszönjük.

Medicina Egészség- és Önsegélyező PénztárMegosztás