Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2013. december 3.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása a két szombati munkanapon decemberben

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy december 7-én és december 21-én, szombaton ügyfélszolgálatunk az alábbi időpontokban fogadja ügyfeleit:

Személyes ügyfélszolgálat: 8.00-16.00 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: 8.00-18.00 óráig

Fontos határidők, ünnepi nyitvatartás

2013. november 14.

Közeledik az év vége, ne feledkezzen meg az alábbi határidőkről!

• Postai csekk feladás kezdeményezésének határideje: 2013. december 16.
• Számlák beérkezési határideje az ez évi kifizetéshez: 2013. december 18.
• Ez évi utolsó tagdíj utalások indításának határideje: 2013. december 21.
• 2013. évi számlák beküldésének végső határideje: 2014. január 31.

Ha egyénileg szeretne befizetni számlájára úgy, hogy azt az összeget még idén fel tudja használni, akkor az utalás indításának határideje: 2013. december 13.

Telefonos és személyi ügyfélszolgálatunk ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

  • 2013.12.23-án 8:00-15:00 óráig
  • 2013.12.31-én 8:00-15:00 óráig
  • Ünnepnapokon ügyfélszolgálatunk zárva van

 

2013. november 8.

Közgyűlési beszámoló

A Medicina Egészségpénztár 2013. november 7-én megtartotta Közgyűlését.
 
A 10:00-ra meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, így a 10:30-kor megtartott megismételt közgyűlésen születtek meg a döntések.

A jelenlévő küldöttek 12 047 főt képviseltek, ami a taglétszám 15,31%-ának felel meg.
 
A küldöttek a következő pontok elfogadásáról döntöttek:

1-4.) Az Aranykor Egészségpénztár tevékenységet lezáró beszámolóját, az  Aranykor Egészségpénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, a Medicina Egészségpénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, a Medicina és Aranykor Egészségpénztár egyesített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

5.) A jogutód Medicina Egészségpénztár közgyűlése a Medicina Egészségpénztár és az Aranykor Egészségpénztár korábbi közgyűlési határozataiban már elfogadott, a 2013.09.30-án hatályba lépett jogutód Medicina Egészségpénztár - a beolvadással kapcsolatos módosítási javaslatot is tartalmazó - Alapszabályát és Szolgáltatási Szabályzatát az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.

6.) Lantos Csabát (IT tag) a jelenlévők titkos szavazás során öt évre újraválasztották. Dr Hardy Ilonát az Igazgatótanács tagjává választották - titkos szavazással öt évre - 2013. november 7-től. Továbbá az  Ellenőrző bizottság tagjaivá választották - szintén titkos szavazással öt évre - 2013. november 7-től Fórizs Sándort és Domián Balázst.

7.) A Közgyűlés a likviditási alapból a működési alap javára történő 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmilló forint összeg átcsoportosításról szóló döntést - melyet részben az indokol, hogy Aranykor Egészségpénztár beolvadásával kapcsolatos költségek nagy mértékben megterhelték a Pénztár működési alapját - egyhangúlag elfogadta.

Step4life nyílt hét

2013. október 24.

A Step4life szeretettel várja nyílt hetére a Medicina Egészségpénztár tagjait, ahol a gyógytorna és a gyógymasszázs adómentesen, a természetgyógyászati kezelések pedig adókötelesen számolhatók el. Tekintse meg a nyílt hét programját!

2013. október 14.

Meghívó a Medicina Egészségpénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészségpénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2013. november 7. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje

1. Aranykor Egészségpénztár tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadása

2. Medicina Egészségpénztár végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

3. Aranykor Egészségpénztár végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

4. Medicina Egészségpénztár és Aranykor Egészségpénztár egyesített végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

5. Alapszabály elfogadása

6. Tisztségviselők választása

7. Átcsoportosítás a likviditási alapból

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2013. október 14.

Tisztelettel:

Medicina Egészségpénztár IgazgatótanácsMegosztás