Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2014. január 10.

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy a 2013. évi adóigazolások 2014. január 31-ig postázásra kerülnek.

2013. december 10.

A Medicina Egészségpénztár Közgyűlésének alábbi határozata 2014-ben életbe lép.

Javaslat az Alapszabály módosítására:
 
113.   A pénztár a befizetett tagdíjakat az alábbi módon osztja föl az egyes alapok között.
a)     az első tagdíjbefizetés összegéből 2.500,- Ft 100%-ban a működési alapba kerül elszámolásra
b)     a tagdíjbefizetés a) pont szerinti összegét meghaladóan a tartalékok között megosztás az alábbiak szerint történik:

Sáv

Éves befizetések összeghatárai

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

1.

Munkáltatói tagdíj befizetés 0 – 200.000 Ft-ig

94,5 %

5,4 %

0,1 %

2.

Munkáltatói tagdíj befizetés 200.000 Ft felett

98,0 %

1,9 %

0,1 %

3.

Egyéni befizetés, támogatás esetén

98,0 %

1,9 %

0,1 %

Hatályba léptetés időpontja: 2014.01.01.
 
Határozat:
 
4. napirendi pont
 
A levezető elnök ismertette a Közgyűléssel a módosítandó Alapszabály részleteit. Elmondta, hogy a szabályzat módosítása az Ellenőrző Bizottság létszámának esetleges módosulása, valamint az alapképzés változása miatt szükséges. Az Igazgatótanács a szabályzatok módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
 
A jelenlévők részéről további kérdés, észrevétel nem lévén a levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
 
4/2013.(05.23.) számú közgyűlési határozat
 
A Közgyűlés az Alapszabály módosítását egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapszabály módosult 99. pontjának hatályba lépése: 2013. május 24. Az Alapszabály módosult 113. pontjának hatályba lépése: 2014. január 1.

2013. december 3.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása a két szombati munkanapon decemberben

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy december 7-én és december 21-én, szombaton ügyfélszolgálatunk az alábbi időpontokban fogadja ügyfeleit:

Személyes ügyfélszolgálat: 8.00-16.00 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: 8.00-18.00 óráig

Fontos határidők, ünnepi nyitvatartás

2013. november 14.

Közeledik az év vége, ne feledkezzen meg az alábbi határidőkről!

• Postai csekk feladás kezdeményezésének határideje: 2013. december 16.
• Számlák beérkezési határideje az ez évi kifizetéshez: 2013. december 18.
• Ez évi utolsó tagdíj utalások indításának határideje: 2013. december 21.
• 2013. évi számlák beküldésének végső határideje: 2014. január 31.

Ha egyénileg szeretne befizetni számlájára úgy, hogy azt az összeget még idén fel tudja használni, akkor az utalás indításának határideje: 2013. december 13.

Telefonos és személyi ügyfélszolgálatunk ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

  • 2013.12.23-án 8:00-15:00 óráig
  • 2013.12.31-én 8:00-15:00 óráig
  • Ünnepnapokon ügyfélszolgálatunk zárva van

 

2013. november 8.

Közgyűlési beszámoló

A Medicina Egészségpénztár 2013. november 7-én megtartotta Közgyűlését.
 
A 10:00-ra meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, így a 10:30-kor megtartott megismételt közgyűlésen születtek meg a döntések.

A jelenlévő küldöttek 12 047 főt képviseltek, ami a taglétszám 15,31%-ának felel meg.
 
A küldöttek a következő pontok elfogadásáról döntöttek:

1-4.) Az Aranykor Egészségpénztár tevékenységet lezáró beszámolóját, az  Aranykor Egészségpénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, a Medicina Egészségpénztár végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, a Medicina és Aranykor Egészségpénztár egyesített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

5.) A jogutód Medicina Egészségpénztár közgyűlése a Medicina Egészségpénztár és az Aranykor Egészségpénztár korábbi közgyűlési határozataiban már elfogadott, a 2013.09.30-án hatályba lépett jogutód Medicina Egészségpénztár - a beolvadással kapcsolatos módosítási javaslatot is tartalmazó - Alapszabályát és Szolgáltatási Szabályzatát az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.

6.) Lantos Csabát (IT tag) a jelenlévők titkos szavazás során öt évre újraválasztották. Dr Hardy Ilonát az Igazgatótanács tagjává választották - titkos szavazással öt évre - 2013. november 7-től. Továbbá az  Ellenőrző bizottság tagjaivá választották - szintén titkos szavazással öt évre - 2013. november 7-től Fórizs Sándort és Domián Balázst.

7.) A Közgyűlés a likviditási alapból a működési alap javára történő 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmilló forint összeg átcsoportosításról szóló döntést - melyet részben az indokol, hogy Aranykor Egészségpénztár beolvadásával kapcsolatos költségek nagy mértékben megterhelték a Pénztár működési alapját - egyhangúlag elfogadta.Megosztás