Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Szolgáltatás igénylés

Pénztártagjainknak szolgáltatás igénylés esetén az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Áfás számla Pénztárhoz történő benyújtásával

A Pénztár a szolgáltatásokat csak a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevére és címére kiállított, és ezen címre eljuttatott áfás számla ellenében tudja kifizetni.

A Pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgáló számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója
 • a bizonylat kibocsátásának kelte
 • a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó neve, címe és adószáma
 • a vevő neve, címe, valamint közösségi adószáma - ennek hiányában adószáma -,  ha a vevő az adó fizetésére kötelezett
 • a Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma, a pénztártag azonosításához szükséges adatokat az alábbiak szerint:
  • tagi igénybevétel esetén a pénztártag nevét és tagsági okiratszámát
  • kedvezményezett által történő igénybevétel esetén a kedvezményezett nevét és pénztártag tagsági okiratszámát,
  • pénztártag és kedvezményezett által együtt történő igénybevétel esetén a pénztártag nevét, tagsági okiratszámát és a kedvezményezett(ek) nevét
 • a teljesítés időpontja
 • a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább a beazonosításához szükséges, a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége
 • a termék, szolgáltatás egységára
 • a termék (szolgáltatás) ellenértéke összesen
 • a bizonylat végösszege
 • a fizetés módja és határideje.

Áfás számla kifizetése

A számla eredeti példányának postai beküldése után, a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül a számla előbb feldolgozásra, majd - ha az megfelel a Szolgáltatási szabályzatban foglalt formai és tartalmi követelményeknek -  utalásra kerül.
Ekkor a számla ellenértéke a Pénztártag egyenlegéből levonásra, majd az általa korábban megadott bankszámlaszámra elutalásra kerül. Kifizetés a pénztártag részére kizárólag banki átutalással történhet.

A Pénztárnak a biztonságos működtetés alapelveire tekintettel jogában áll a hozzá beérkező számlákat az időbeni beérkezési sorrendtől eltérő ütemben megtérítenie. A szolgáltatás kifizetésének sorrendjét a számla összege nem befolyásolja.

Ha a számla kifizetésekor valamilyen probléma merül fel, a számla "Problémás" minősítést kap.

Ezt követően a Pénztártagnak a számla beérkezésétől számított 180 nap áll rendelkezésére, hogy az esetleges problémákat – a szükséges dokumentumok beküldésével – rendezze. A beküldött hiánypótlásokat a Pénztár napi rendszerességgel vizsgálja, s amennyiben a kifizetéshez szükséges dokumentum (Pl.: megfelelő orvosi javaslat, kedvezményezett jelölő lap) beérkezik címünkre, a számla automatikusan kifizetésre kerül.

Abban az esetben, ha a a számla nem felel meg a Szolgáltatási szabályzatban leírt formai és tartalmi követelményeknek, valamint az elszámolás feltételeinek, "Nem kifizethető" státuszba került, azaz a Pénztár nem tudja a terméket illetve szolgáltatást elszámolni. Ekkor a számlát elutasítjuk.

Egészségpénztári fizetőkártyával

Pénztárunk a piac egyik legjelentősebb kártyakibocsátója. Tagjaink a szolgáltatások több mint 70%-át jelenleg is kártyával fizetik. Az egészségpénztári kártyával gyorsabban és kényelmesebben fizethet az ország minden területén, több mint 7.800 kártyaelfogadó partnerünknél.

Az egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén is az egyéni egészségpénztári számlát terheli meg a rendszer. A szolgáltatás árának elszámolása közvetlenül a Pénztár és a szolgáltatók (kártya elfogadóhelyek) között történik. Ez esetben a számlát a szolgáltató küldi meg a Pénztárnak, a számlán szereplő összeget a Pénztártag számlájáról utaljuk el a Szolgáltató számlájára. Kártyával történő fizetéskor is annyit lehet a pénztári számláról költeni, amekkora összeg a számlán rendelkezésére áll, tehát a számla mínuszba nem mehet.

Az egészségpénztári kártya használatának részletes szabályait a Pénztár Kártya Szabályzata tartalmazza.

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

Áfás számla Pénztárhoz történő benyújtásával

A pénztár a szolgáltatásokat csak a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevére és címére kiállított, s ezen címre eljuttatott áfás számla ellenében tudja a kifizetni.

A pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgáló számlának legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

·         a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója

·         a bizonylat kibocsátásának kelte

·         a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó neve, címe és adószáma

·         a vevő neve, címe, valamint közösségi adószáma - ennek hiányában adószáma -,  ha a vevő az adó fizetésére kötelezett

·         a Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma, a pénztártag azonosításához szükséges adatokat az alábbiak szerint:


           - tagi igénybevétel esetén a pénztártag nevét és tagsági okiratszámát
           - kedvezményezett által történő igénybevétel esetén a kedvezményezett nevét és pénztártag tagsági okiratszámát,
           - pénztártag és kedvezményezett által együtt történő igénybevétel esetén a pénztártag nevét, tagsági okiratszámát és a kedvezményezett(ek) nevét

·         a teljesítés időpontja

·         a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább a beazonosításához szükséges, a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége

·         a termék, szolgáltatás egységára

·         a termék (szolgáltatás) ellenértéke összesen

·         a bizonylat végösszege

·         a fizetés módja és határideje